Røyne Forlag

Røyne är ett nystartat förlag i Trondheim som drivs av två konststudenter. Røyne betyder att erfara, möta motgångar, och utforska. En plattform för att låta samtidskonst och litteratur få mötas genom text.