Josefa Berg

Josefa Berg är en Malmöbaserad konstnär som kämpar sig igenom sitt mörker av psykiska diagnoser genom att skapa och uttrycka sig genom sin konst. Skapandet är Josefas terapi. Med en pensel i handen ser man henne aldrig lyckligare. Hennes målningar